Žumpa nebo septik - když není kanalizace

28.04.2023

    Z mnoha důvodů nejsou některé rodinné domy nebo rekreační objekty připojené ke kanalizaci. Je to komplikace? Jaké jsou možnosti s nakládáním s odpadní vodou? A jak nákladné tyto možnosti jsou? To budou témata článku se zaměřením na rozdíly mezi žumpou a septikem. Jsou i další způsoby? Věřím, že najdete odpovědi na některé z otázek, které právě možná řešíte.

    Nemám v úmyslu hodnotit jedno nebo druhé řešení, přestože si povíme o rozdílech tak smyslem bude spíše popsat způsoby užívání a případné budoucí uživatele seznámit s provozním režimem. V porovnání s kanalizační přípojkou jde o model vyžadující aktivní přístup a průběžnou kontrolu. A nese sebou i náklady spojené s vývozem a čištěním.

Žumpa - někdy nazývaná Jímka, je bezodtoková nádoba, ve které nedochází k čištění, ale pouze k usazování odpadní vody a je nezbytné ji včas odčerpat fekálním vozem a nechat vyvézt. U nových staveb se prakticky nevyužívá.
Náklady budou záviset na velikosti žumpy a rychlosti jakou ji budete plnit, nicméně čtyřčlenná rodina při vývozu každý měsíc může počítat i s klidně 40.000,-Kč ročně.

Septik - nejčastěji jde o plastovou nádobu, se třemi komorami (existují i 2-komorové varianty, ty se ovšem kvůli nižší účinnosti čištění a prakticky totožné pořizovací ceně příliš nevyužívají), ve kterých se postupně usazuje odpad, odpadní voda se pomocí biologického či pískového filtru (nebo kombinací obou) zbavuje kalu. Očištěnou vodu lze pak použít např. na závlahu, nechat vsakovat na pozemku nebo odvádět do povrchových vod. Stejně jako u žumpy je třeba usazeniny vyvážet, nicméně ta frekvence, s ohledem na četnost využívání, je významně menší.
Náklady budou záviset opět na způsobu využívání, nicméně lze konstatovat, že zde jsou o řád nižší (v porovnání s žumpou).

    Vhodnou alternativou pro tato dvě řešení je pak modernější a pro každodenní provoz lepší varianta a to čistička odpadních vod (ČOV). Její pořizovací hodnota je sice v řádu desítek tisíc, ale z provozního pohledu je nenáročnější. Budete-li tedy zvažovat náhradu stávajícího řešení (popisujeme případ, kdy je již u nemovitosti žumpa nebo septik, při stavbě domu je jasnou volbou ČOV, není-li napojení na kanalizaci), patrně roli sehrají pravidelné platby spojené s provozem. Prvotní investice se v porovnání s žumpou do tří let vrátí. Sluší se upozornit, že pro její vybudování je třeba projektovou dokumentaci (ta je nutná i pro septik) a elektrickou přípojku. Náklady na elektrickou energii počítejte v nižších jednotkách tisíc korun za rok.

    Jak jsem psal výše, nejsem v pozici arbitra, který rozhoduje o vhodnosti toho nebo druhého řešení. Při výběru způsobu nakládání s odpadní vodou se vždy vychází z několika kritérií a finální řešení bylo, patrně, to nejvhodnější pro konkrétní nemovitost.

foto: archiv autora
foto: archiv autora

zdroje: nasejimky.cz; zakra.cz