Vady nemovitostí

27.08.2021

     Jistě už při čtení nadpisu jste si sami představili nějakou tu vadu, ne vždy musí jít o křivou střechu nebo parapet, na kterém stojí voda. Vadou může být i nezapsaná stavba na pozemku či zapomenuté věcné břemeno na dožití. Právní vady si ale necháme na jindy, tentokrát se zaměříme na stav, který lze jednoduše popsat jako neodpovídající obvyklým nebo očekávaným vlastnostem s ohledem na stáří a běžné opotřebení.

    Každá nemovitá věc má nějakou životnost. Podle použitých materiálů, kvality práce/zpracování, způsobu použití a údržby může být tato doba znatelně ovlivnitelná. Není překvapením, že i novostavby trpí vadami jako jsou praskliny ve zdech, vzlínání vlhkosti, nevyspádovaná terasa, atd. V těchto případech je třeba vše zdokumentovat, písemně reklamovat a požadovat uvedení do bezvadného stavu či nárokovat odškodnění.

S jakými vadami se lze nejčastěji setkat? 

    Rozdělme si je na ty zjevné (byť někdy viditelné jen za použití techniky nebo při znalosti problematiky, leckdy však i pohledem laika) a pak na ty skryté (projeví se s odstupem času).

  • vady zjevné: trhliny, vlhkost stěn, napadení dřevěných prvků (hmyzem, houbami), nevhodně zvolená či špatně položená střešní krytina, výplně a izolace, tepelné mosty (následně vlhkost a vznik plísně)
  • vady skryté: konstrukční a statické vady, praskliny podlah či stěn skryté např. pod obkladem, špatná nebo úplně chybějící hydroizolace příp. zateplení

Jak s informacemi pracovat v případě prodeje?

    O všech známých vadách informovat kupujícího, ideálně i písemnou formou, např. zakomponováním do kupní smlouvy. U nemovitosti, kterou nelze označit jako novostavbu, nechat vyhotovit technický posudek odborně způsobilou osobou a ten pak jako přílohu dát ke kupní smlouvě. V žádném případě nedoporučuji vady tajit, fabulovat nebo dokonce lhát. Vyhnete se tak situaci, že se na Vás po letech obrátí kupující, že chce slevu za skrytou vadu.

foto: archiv autora

    Chystáte-li se na prodej nemovitosti jejímž stavem si nejste absolutně jistí, neváhejte mě kontaktovat, rád Vám poradím jak postupovat.