Typy úschov - finance v bezpečí

23.12.2021

    Prodej nemovitosti je vždy spojen s finančním vypořádáním. Pokud se nejedná o prodej mezi dobrými známými či rodinnými příslušníky (nicméně i v těchto případech doporučuji převod peněz s využitím úschovy) budete, ať už jako prodávající nebo jako kupující, řešit formu úschovy a vyplacení kupní ceny. Dnes se tedy budeme zabývat tím, jakou formu úschovy můžete využít, jaká jsou rizika, výhody a jak se mezi sebou liší i finančně a pokusím se i vyvrátit i jeden letitý mýtus.

    Smyslem úschovy je ochrana obou smluvních stran. Prodávající má před podáním vkladu změny vlastnického práva do katastru nemovitostí jistotu zaplacení kupní ceny a kupující není vystaven riziku, že při nezapsání změny vlastníka bude částka již na účtu prodávajícího.

    Fakticky máte na výběr ze tří typů úschov, všechny si popíšeme, a to v abecedním pořadí:


  • advokátní úschova - je patrně nejčastěji používanou, jde o bezpečnou a ze všech tří jmenovaných typů i cenově nejdostupnější variantou. Úschovu zajišťuje advokát evidovaný v České advokátní komoře, výhodou oproti dalším dvěma variantám může být to, že advokát je s transakcí seznámen, často je to on kdo připravuje smluvní dokumentaci. Dalším z benefitů je zajištění úschovy listin či ověření podpisů (dělá i notář). Pro vyplacení peněz z úschovy bývá nezřídka zapotřebí souhlasu další osoby (advokáta). Cena advokátní úschovy záleží na dohodě, nicméně každý advokát má podle uschovávané částky a náročnosti případu daný "sazebník", který bude finančně přívětivější než další dva typy úschov. Rozhodně je na místě zmínit, že pro zajišťování úschovy musí advokát či advokátní kancelář splnit mnoho podmínek jako např. oddělený samostatný úschovní účet, který je určen vždy pro konkrétní úschovu; samozřejmostí je profesní pojištění, které dává klientům další záruku a jistotu v případě neočekávaných událostí a pojištění samotných úschovních účtů. Při výběru advokáta dejte na doporučení, pro naše klienty zajišťují úschovy pouze advokátní kanceláře splňující podmínky bezpečnosti stanovené centrálou RE/MAX.


  • bankovní úschova - v tomto případě není třeba spekulovat o bezpečnosti, banka je instituce s jasně danými procesy a postupy, pravý opak flexibility (což ovšem nemusí být na škodu). Jakákoli změna ve smlouvě podléhá komplikovanému schvalování a je-li prioritou rychlost není tato forma vhodnou volbou. Také jde o nejdražší variantu úschovy - cena je určena procentuální sazbou z uschované částky. Jestliže je součástí transakce čerpání či doplacení úvěru může jít o vhodnou doplňkovou službu zainteresované banky.


  • notářská úschova - tento způsob úschovy je velmi podobný té advokátní, podmínkou je pojištění a oddělený úschovní účet pro každou úschovu. Jelikož si mnoho z nás práci notáře spojuje s činnostmi vykonávanými pro stát, jako jsou např. dědická řízení, je rozšířena mylná představa, že stát za notáře ručí. Ale to v případě úschov neplatí, postavení notářů je shodné s advokáty, jakákoli zpronevěra nebo způsobená škoda tedy není "pojištěná" státem. Rozdíl je tedy především v ceně, její výše je stanovena notářským tarifem. Podrobný popis notářské úschovy včetně způsobu určení ceny úschovy najdete na této stránce.

    V případě využití bankoví úschovy se jakéhokoli zneužití finančních prostředků bát nemusíte, v druhých dvou případech si vybírejte podle doporučení a zkušeností spokojených klientů. Každopádně se nebojte ptát a ověřovat si získané informace, při realitní transakci není hlavní prioritou rychlost, ale preciznost a na konci procesu spokojenost všech zainteresovaných. Nebudu zde porovnávat či hodnotit způsoby úschov, je na každém, aby zvážil jakou formu zvolí podle svých preferencí.