PENB - proč, k čemu, za kolik?

24.09.2021

Důvody k zavedení

     O energetickém štítku jste jistě slyšeli, nejčastěji patrně v souvislosti se spotřební elektronikou, pneumatikami nebo třeba svítidly. Spotřebitele informuje o energetické účinnosti konkrétního výrobku a na základě toho si lze udělat představu o skutečné spotřebě (nejčastěji elektrické) energie a pomoci v rozhodování při nákupu s přihlédnutím k zodpovědnému a ekologickému přístupu, ale i s ohledem na provozní náklady.

Historie a vývoj

     Systém energetického hodnocení byl zaveden v Evropě již na počátku 90. let minulého století a průběžně se vyvíjí. Pro snadnou pochopitelnost byla navržena stupnice v rozmezí A - G, nicméně s tím jak výrobci neustále snižovali spotřebu svých výrobků tak se nejlepší třída A dále rozšířila až na označení A+++. V roce 2021 se škála vrátila k dělení A-G, výrobek, který byl dříve v kategorii A++ je po novu v energetické třídě B. Je logické, že se technologie neustále posouvají a tudíž lze tyto změny pochopit a asi nelze vyloučit další úpravy v budoucnu.

Energetické náklady nemovitosti

     Pračky a televize však nejsou námětem dnešního povídání. Dva předešlé odstavce jsou jen oslím můstkem pro segment nemovitostí, které musí, za určitých podmínek, také dokládat svou energetickou náročnost. Upraveno je to vyhláškou č. 264/2000 Sb. o energetické náročnosti budov, v platnosti bylo již od roku 2013 jen v trochu jiném rozsahu. Dokumentu, který poměrně obsáhle pojednává o nákladech spojených s provozem nemovitosti, se říká Průkaz Energetické Náročnosti Budovy (děle jen PENB).
Jak z názvu vyplývá, dokument se zabývá celou budovou, pokud byste z toho chtěli např. u bytového domu počítat náklady konkrétní bytové jednotky tak spotřebu přesně nezjistíte. Ovšem nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které se dá při běžném užívání odvodit orientační roční náklady na energie.

     A nyní se konečně dostáváme k tomu, co PENB obsahuje, kdy je potřeba, kdo má povinnost jej zajistit a jak dlouho platí.

Jedná se o poměrně komplexní zprávu, ve které mmj. najdete:

  • kdo a za jakým účelem jej vyhotovil
  • popis budovy a technologií (vytápění, ohřev vody, větrání, klimatizace, osvětlení)
  • míry budovy, stavební a konstrukční prvky
  • zdroje vytápění/chlazení, výpočty tepelných ztrát a účinnosti
  • případná doporučení jak snížit energetickou náročnost

     PENB budete potřebovat při prodeji či pronájmu (rodinného domu i bytu), není-li postaven před rokem 1947 za předpokladu, že nebyla provedena větší změna dokončené budovy a prodávající s kupujícím (nebo pronajímatel s nájemcem) se písemně dohodnou, že PENB nebude vyhotoven. To se nabízí rozhodně v případech, kdy se předpokládá rekonstrukce nemovitosti.

     Povinnost zajistit PENB má u rodinného domu majitel, v případě bytového domu SVJ či družstvo (tady není při podnájmu či převodu podílu na jinou osobu nutné PENB předkládat). Od roku 2013 je povinnost doložit PENB již při žádosti o stavební povolení, tudíž u novostaveb bývá běžně součástí stavební dokumentace.

     Náročnost a cena vyhotovení průkazu závisí na velikosti a složitosti objektu a na existenci stavební dokumentace. Čím lepší podklady jsou k dispozici tím se zkracuje doba vyhotovení - v ideálním případě na dny. Platnost průkazu je 10 let. Po uplynutí této doby či při rekonstrukci více než 25% obálky budovy je nutné vyhotovení průkazu nového.

     Kromě výše zmíněného data výstavby budovy před rokem 1947 je ještě několik výjimek, kdy není pro nemovitost nutné vyhotovit PENB. Budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m² (stručně řečeno vnější půdorysná plocha všech prostorů v budově), budovy pro náboženské účely (kostely, mešity, chrámy), objekty určené pro rodinnou rekreaci, které neslouží k trvalému bydlení (chaty a chalupy) a průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ ročně.

     Cena se pohybuje v nižších jednotkách tisíc pro rodinný dům, u bytového domu (podle velikosti) i desítky tisíc. Pro vyhotovení i předběžnou kalkulaci Vám mohu doporučit spolehlivého a rychlého energetického experta.

Závěr

     PENB je jedním z dokumentů, se kterým se při realitním obchodu setkáte, a který může mít vliv na rozhodování. Je-li zájemci k dispozici aniž by si o něj řekl, svědčí to o kvalitní přípravě na prodej či pronájem.

zdroj: www.mpo.cz, sbírka zákonů, archiv autora