Co je občanská vybavenost?

26.08.2022

    Není mnoho inzerátů nabízejících nemovitost, ve kterých by chybělo slovní spojení občanská vybavenost, případně občanské vybavení. Termín se používá již od dob tzv. Centrálně plánovaného hospodářství v poválečném Československu. V dnešní terminologii je to, a teď si dovolím citaci ze "Stavebního zákona" (*), který v § 2, odstavci 1, písm. m) a bodu 3 říká, že: "občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva". Tolik citace z legislativy a dále si rozepíšeme, co vše lze považovat za občanskou vybavenost.

    Velmi stručně řečeno jde o soubor služeb a infrastruktury, které občanům ulehčují žití, a které jsou snadno (časově a vzdáleností) dosažitelné, čili jsou v blízkém, řekněme v bezprostředním okolí. Preference se liší, v určité etapě života bude mít každý z nás priority jiné. Rodina čekající přírůstek bude preferovat mateřské školy, lékaře a např. hřiště, senioři ocení obchod, poštu nebo knihovnu. A právě vhodný mix utváří a vylepšuje místa pro naše bydlení.

    Pojďme si tedy heslovitě vyjmenovat alespoň některé články mozaiky, které jsou napříč kupujícími nejvíce vyhledávané.

"Obchody, sportoviště, dětské hřiště, nemocnice či poliklinika (obecně zdravotní péče), mateřská škola, základní škola, knihovna, kino, divadlo (kulturní domy), parkovací místa, pošta, obecní úřad, služebna policie, komunitní centrum, úřady státní správy, hotely, atd."

    Jak již bylo řečeno výše, priority máme různé, nezřídka jsou ta zásadní kritéria posléze naprosto nezajímavá. Je fajn mít poštu za rohem, ale upřímně řečeno, jak často tam chodíte? Nebo skutečně chcete mít nemocnici v docházkové vzdálenosti? A od rána do večera poslouchat houkající sanitky? To, co je pro jednoho zájemce naprosto klíčové, může být pro dalšího naprosto marginální. Proto mě na prohlídkách zájemci nepřestávají překvapovat svými preferencemi.

    Těším se na setkání třeba právě na prohlídce ...

Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu
foto: archiv autora