Milostivé léto - oddlužení?

26.11.2021

    Dnešní pojednání bude možná lehce mimo realitní sektor, ovšem jak se říká "všechno souvisí se všímˮ. Život na dluh není dnes ničím výjimečným, pro většinu společnosti je např. pořízení vlastního bydlení bez hypotečního úvěru naprosto neřešitelné. Proto jsou půjčky na kdeco velmi rozšířeným a oblíbeným způsobem řešení finanční potřeby. To ovšem nese i rizika, že nebude dlužník schopen dostát svým závazkům. Pochopitelně se nemusí vždy dlužníkem stát ten, kdo si něco půjčil. Velmi snadno se to může stát při čerpání nějaké služby a neschopnosti uhradit spotřebované energie, telekomunikační služby nebo při problémech v podnikání a neuhrazení povinných pojistných odvodů.

     Již skoro dva roky trvající situace kolem Covid-19 se také neblaze podepsala na výkonu ekonomiky a náladě společnosti. Proto byl přijat nový zákon 286/2021 Sb., který má za cíl cituji "

zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

    A jedním z nástrojů státní pomoci, jste-li fyzická osoba a máte závazek v exekuci, je možnost se zaplacením dlužné částky a poplatku na náklady řízení oddlužit. Je třeba zdůraznit, že toto platí vesměs pro dluhy u institucí veřejnoprávních (ale i u několika soukromých subjektů).

Více o Milostivém létu najdete zde.

    A jak to souvisí s realitami? Velmi úzce, protože pokud budete shánět nájemní bydlení či žádat o hypoteční úvěr, může být váznoucí, nevyřešená exekuce zásadní problém. Proto je žádoucí své případné dluhy řešit včas a důsledně. Akce Milostivé léto (začala 28. října 2021) je jedinečnou příležitostí k oddlužení a novému začátku. Jestliže se Vás to týká, není příliš času na otálení, možnost ukončit exekuci splacením dluhu končí 28. ledna 2022.

Další informace najdete na těchto stránkách:

Exekuceinfo.cz
Justice.cz
Poslanecká sněmovna parlamentu ČR

zdroj: pixabay.com
zdroj: pixabay.com