Koupit byt v družstevním nebo osobním vlastnictví?

25.01.2022

    Přemýšlíte o koupi bytu v bytovém domě? Ať už je motivací zajištění vlastního bydlení či uložení finančních prostředků budete řešit ještě formu vlastnictví - první možností je vlastnictví družstevní, druhou pak osobní. V případě bytového družstva nejde tedy o klasické vlastnictví, stáváte se členem družstva a k bytové jednotce máte nájemní smlouvu. Nicméně s ní můžete disponovat, resp. svůj členský podíl můžete darovat, prodat či odkázat. Z pohledu užívání není prakticky žádný rozdíl, jak bytové družstvo (dále "BD") tak společenství vlastníků jednotek (dále "SVJ"), se musí o bytový dům řádně starat, vést seznam členů (resp. vlastníků), provádět vyúčtování služeb, a další činnosti, které však nejsou předmětem dnešního pojednání.

    Družstevní bydlení je v populaci občas vnímáno jako jakási komplikovanější forma vlastnictví. V poslední době se však objevuje více nových projektů vznikajících pod hlavičkou bytového družstva. Pro část koupěchtivých to může být způsob jak se dostat k novému bydlení nedosáhnou-li na hypoteční úvěr (dále "HÚ"). Tíže úvěru jde za bytovým družstvem, jakožto právnickou osobou, a člen družstva zaplatí splátku ve formě členského vkladu. Další platby hradí společně s nájmem jako tzv. anuitu (anuita říká kolik členovi družstva zbývá uhradit bytovému družstvu). A proč ta zmínka o nedostupném úvěru? Koupi bytu v družstevním vlastnictví (přesněji řečeno, koupi podílu v BD) nelze hradit pomocí HÚ. Opět existuje několik výjimek, např. se rozhodnete ručit jinou nemovitostí (která je v osobním vlastnictví) nebo za předpokladu, že BD schválilo převod do osobního vlastnictví a má již prohlášení vlastníka (na katastrální úřad podaný dokument vymezující jednotlivé bytové jednotky a umožňující zápis vlastníků).

    Jak BD tak SVJ má své stanovy a není ojedinělé, že v nich BD upravuje způsob nakládání s bytovou jednotkou - a to v tom smyslu, že neumožňuje nájemníkovi (členovi družstva) další podnájem. To by Vás mělo zajímat v případě, že je koupě investičního charakteru a nemáte v úmyslu využívat bytovou jednotku k vlastnímu bydlení. Toto u vlastnictví osobního řešit nemusíte.

    V obou případech je určitě vhodné se o stav bytového domu zajímat a aktivně se podílet na fungování. Ostatně jako člen družstva či vlastník máte zájem, aby se váš majetek neznehodnocoval a vše bylo v pořádku.

    A jak je to s cenou? Je rozdíl při koupi bytu v osobním a družstevním vlastnictví? Byty  se prodávají převážně za cenu tržní, což v reálu znamená, že dva byty v jednom domě, srovnatelné kvality, prodávané ve stejnou dobu mohou mít i znatelně rozdílnou cenu. Určitě se však dá říci, že nabídkové ceny u bytů družstevních jsou o něco nižší a statisticky i méně vyhledávané. Rozhodně nelze říci, že by o ně nebyl zájem a neprodávaly se.

    Pokud se Vám byt líbí, dokážete sehnat prostředky či případně splácet půjčku, nezáleží na formě vlastnictví - kupte ho...