Daňová povinnost vlastníka nemovitosti

04.11.2021

    Jedna z postav filmu Seznamte se, Joe Black (Meet Joe Black, 1998) říká, že "nic není jisté jen Smrt a daně". Jako majitel nemovitosti si můžete být také jisti, že na vás finanční úřad se složenkou každoročně nezapomene. Tomu předchází povinnost se k dani z nemovitých věcí (zákon č. 338/1992 Sb.) přihlásit na místně příslušném finančním úřadu (dále jen FÚ) a to do 31. ledna roku následujícího po nabytí nemovitosti (v případě, že se stanete vlastníkem nemovitosti v lednu máte na přihlášení se k dani celý rok - doporučuji však neodkládat). Prodávající by se naopak měl na FÚ odhlásit od placení daně z nemovitých věcí, případně podat nové daňové přiznání s aktuálními údaji, vlastní-li na uzemní spadajícím pod stejný finanční úřad další nemovitost(i).

    Dále se dnes dočtete jaký je termín pro zaplacení, jak to je s placením při změně vlastníka v průběhu roku i jak se dozvíte kolik máte zaplatit. A v závěrečné části probereme v jakých případech platíte daň při prodeji nemovitosti.

    Plátcem daně z nemovitých věcí je každý majitel nemovitosti na území ČR, ať už se jedná o pozemek (např. stavební parcelu, pole, sad, les, apod.), rodinný dům nebo bytovou jednotku. Výše daně je určená výměrou nemovitosti a koeficientem, který se odvíjí od velikosti obce, ve které se nemovitost nachází. Důležité je zmínit, že plátcem je ten, kdo vlastní nemovitost k 1. lednu. Dojde-li po tomto datu ke změně vlastníka,  byť i v průběhu prvního měsíce roku (rozhodným dnem je datum nabytí právní moci, zpravidla datum vkladu na katastr), daň z nemovitých věcí platí nabyvatel až v roce následujícím. Platbu je potřeba příslušnému finančnímu úřadu uhradit do 31. května. To, kolik máte zaplatit si můžete spočítat, každopádně částku Vám oznámí s dostatečným předstihem finanční úřad a to formou písemnou s přiloženou složenkou. Pochopitelně není třeba platit na poště, lze zaplatit převodem, což FÚ značně ulehčuje přiloženým QR kódem.

    S prohlubujícím se dluhem státní kasy nelze vyloučit zavedení nových, případně oprášení dříve zrušených daní spojených s vlastnictvím nebo převodem nemovitostí. Pro nenasytnou mašinerii je to zkrátka snadný a prakticky bezpracný příjem, ovšem nerad bych to přivolával.

     Pojďme tedy k dani z příjmu fyzických osob (zákon č. 586/1992 Sb.). Tu budete jako prodávající řešit za těchto okolností:

  • nemovitost prodáváte a neměli jste tam alespoň dva roky trvalé bydliště
  • nemovitost prodáváte dříve než 5 let po nabytí (pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021 se doba pro osvobození od placení daně prodlužuje na 10 let)
  • nemovitost jste získali v rámci dědického řízení nebo darem
  • prostředky získané z prodeje nemovitosti použijete do 12ti měsíců na zajištění vlastní bytové potřeby

Podobné je to u prodeje podílu v bytovém družstvu, osvobození od daně nastane za předpokladu, že jste podíl v družstvu vlastnili alespoň 5 let (při přechodu vlastnictví na dědice se započítává i doba vlastnictví zůstavitele). V tomto případě nelze využít pro osvobození od daně dobu 2 let jakožto trvalého bydliště.

    Jestliže výše vyjmenované podmínky pro osvobození nesplňujete, musíte podat daňové přiznání do 1. dubna (v roce 2021 byla "díky" opatřením v souvislost s COVID-19 posunuta lhůta pro podání do 3. května), v elektronické formě máte měsíc navíc. Využíváte-li služeb daňového poradce tak máte čas na podání do 1. července. Výše daně činí 15% a na účtu příslušného FÚ musí být ve lhůtě pro podání daňového přiznání (nejpozději 5. pracovní den po lhůtě podání, abyste se vyhnuli úroku z prodlení).

    Jak bylo zmíněno na začátku, těch jistot není mnoho, pokud tedy máte jakékoli dotazy neváhejte a kontaktujte mě.